PANINDIAMART.COM
Price : Free Madurai tuition centre
14-03-18 22 Hits

vairam oil stores in madurai

தேங்காய் எண்ணெய் என்பது சமையலின்போது பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு வகை எண்ணெய்யாகும். இந்த எண்ணெய் தேங்காயில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றது.

தேங்காய் எண்ணெய்யைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் தைலங்கள் பல்வேறு நோய்களைக் குணப்படுத்துகின்றன. நாள்பட்ட தீராத புண்களுக்கு மருந்தாகத் தரப்படும் மத்தம் தைலம், தோல் நோய்களுக்கான கரப்பான் தைலம், வாத வலிகளைக் குணப்படுத்தும் கற்பூராதி தைலம், தலைக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீலபிரிங்காதித் தைலம், சோரியாசிஸ் நோய்க்குப் பயன்படும் வெப்பாலைத் தைலம், தலையில் உள்ள பொடுகுக்கு மருந்தாகும் பொடுதலைத் தைலம் ஆகிய தைலங்களில் தேங்காய் எண்ணெய்யின் பங்கு முக்கியமானது.

தேங்காய் எண்ணெய் எளிதில் ஜீரணமாகும். குழந்தைகளுக்குத் தேவையான எல்லாச் சத்துகளும் தேங்காய்ப் பாலில் உள்ளன. தேங்காய் பாலில் கசகசா, பால், தேன் கலந்து கொடுத்தால் வறட்டு இருமல் மட்டுப்படும்.

பல உடல்நல நிறுவனங்கள் செறிவூட்டப்பட்டக் கொழுப்பு அதிக அளவு உள்ளதால் தேங்காய் எண்ணெயை உணவில் அதிகமாகச் சேர்ப்பதைத் தவிர்க்க அறிவுறுத்துகின்றன.

The all-wet process uses raw coconut rather than dried copra, and the protein in the coconut creates an emulsion of oil and water.[3] The more problematic step is breaking up the emulsion to recover the oil. This used to be done by prolonged boiling, but this produces a discolored oil and is not economical. Modern techniques use centrifuges and pre-treatments including cold, heat, acids, salts, enzymes, electrolysis, shock waves, steam distillation, or some combination thereof. Despite numerous variations and technologies, wet processing is less viable than dry processing due to a 10–15% lower yield, even taking into account the losses due to spoilage and pests with dry processing. Wet processes also require investment of equipment and energy, incurring high capital and operating costs.[4]

Proper harvesting of the coconut (the age of a coconut can be 2 to 20 months when picked) makes a significant difference in the efficacy of the oil-making process. Copra made from immature nuts is more difficult to work with and produces an inferior product with lower yields.[5]

Conventional coconut oil processors use hexane as a solvent to extract up to 10% more oil than produced with just rotary mills and expellers. They then refine the oil to remove certain free fatty acids to reduce susceptibility to rancidification. Other processes to increase shelf life include using copra with a moisture content below 6%, keeping the moisture content of the oil below 0.2%, heating the oil to 130–150 °C (266–302 °F) and adding salt or citric acid.[6]

Virgin coconut oil (VCO) can be produced from fresh coconut milk, meat, or residue. Producing it from the fresh meat involves either wet-milling or drying the residue, and using a screw press to extract the oil. VCO can also be extracted from fresh meat by grating and drying it to a moisture content of 10–12%, then using a manual press to extract the oil. Producing it from coconut milk involves grating the coconut and mixing it with water, then squeezing out the oil. The milk can also be fermented for 36–48 hours, the oil removed, and the cream heated to remove any remaining oil. A third option involves using a centrifuge to separate the oil from the other liquids. Coconut oil can also be extracted from the dry residue left over from the production of coconut milk.[6]

A thousand mature coconuts weighing approximately 1,440 kilograms (3,170 lb)[clarification needed] yield around 170 kilograms (370 lb) of copra from which around 70 litres (15 imp gal) of coconut oil can be extracted.[7]
Refined oil

Refined, bleached, and deodorized (RBD) oil is usually made from copra, dried coconut kernel, which is pressed in a heated hydraulic press to extract the oil. This yields practically all the oil present, amounting to more than 60% of the dry weight of the coconut. This crude coconut oil is not suitable for consumption because it contains contaminants and must be refined with further heating and filtering.[8]

Another method for extraction of coconut oil involves the enzymatic action of alpha-amylase, polygalacturonases, and proteases on diluted coconut paste.[9]

Unlike virgin coconut oil, refined coconut oil has no coconut taste or aroma. RBD oil is used for home cooking, commercial food processing, and cosmetic, industrial, and pharmaceutical purposes.
Hydrogenation

RBD coconut oil can be processed further into partially or fully hydrogenated oil to increase its melting point. Since virgin and RBD coconut oils melt at 24 °C (76 °F), foods containing coconut oil tend to melt in warm climates. A higher melting point is desirable in these warm climates, so the oil is hydrogenated. The melting point of hydrogenated coconut oil is 36–40 °C (97–104 °F).

In the process of hydrogenation, unsaturated fats (monounsaturated and polyunsaturated fatty acids) are combined with hydrogen in a catalytic process to make them more saturated. Coconut oil contains only 6% monounsaturated and 2% polyunsaturated fatty acids. In the partial hydrogenation process, some of these are transformed into trans fatty acids.[10]
Fractionation

Fractionated coconut oil provides fractions of the whole oil so that its different fatty acids can be separated for specific uses. Lauric acid, a 12-carbon chain fatty acid, is often removed because of its high value for industrial and medical purposes.[11] The fractionation of coconut oil can also be used to isolate caprylic acid and capric acid, which are medium-chain triglycerides, as these are used for medical applications, special diets and cosmetics, sometimes also being used as a carrier oil for fragrances.[12]
Figures

The United States Department of Agriculture has published estimated production figures for coconut oil as follows; tabulated years are from October 1 through September 30:[13]
World coconut oil production (million tonnes)[13] Year     2005–06     2006–07     2007–08     2008–09     2009–10     2010–11     2011–12     2012–13     2013–14     2014–15     2015–16
Total Supply     5.84     5.47     5.85     5.62     6.66     6.11     6.01     6.13     5.55     5.46     5.40

Coconut oil makes up around 2.5% of world vegetable oil production.
Standards

The World Health Organization's Codex Alimentarius guidelines on food, food production, and food safety, published by the Food and Agriculture Organization, includes standards for commercial partners who produce coconut oil for human consumption.[14]

The Asian and Pacific Coconut Community (APCC), whose 18 members produce about 90 per cent of the coconut sold commercially,[15] has published its standards for virgin coconut oil (VCO), defining virgin coconut oil as obtained from fresh, mature coconut kernels through means that do not "lead to alteration of the oil.

nelpettai mahar near madurai

  Send Message


QR code

vairam oil stores in madurai Map

Map View

Related ads

velu appalam manufacturing company in Madurai

9597387878 available all papadam Papadam is often associated with the empowerment of women in India. Many individual and organized businesses run by women produce papad, pickles, and other snacks. This provides them regular income from minimal financial… Madurai

SRI RADHAKRISHNAN TUITION CENTER IN MADURAI

8870850170 SRI RADHAKRISHNAN TUITION CENTER IN MADURAI Tuition centre maths physics chemistry English accountancy commerce  CBSE ICSE STATE BOARD MATRIC   Madurai

Thiruvarul Thirumana thagaval maiyam

Thiruvarul Thirumana thagaval maiyam PVKBfgcRoN0 Madurai

Vivekananda Dry Cleaning Center

Vivekananda Dry Cleaning Center 24, Krishnapuram 2nd St, Madurai, Tamil Nadu 625009 Madurai

Maths tuition in Madurai

1/0 Maths Tuition in Madurai MATRICULATION, CBSE, STATE BOARD  8th, 9th, 10th, +1, +2 Mathematics  8th, 9th, 10th STATE BOARD all subject  Engineering Mathematics (M1 to M6) Automobile & Mechanical paper  HOME TUITION Available  contact - Bala… Madurai

Blossom school of music and arts classs

956681821 keyboard class  drums vocal Bharatham violin drawing chess spoken English hand writing yoga Madurai

om prasannalaya dance & music academy

prasannalaya dance music academy  _qszQvFLCyA Madurai

DIGITAL MARKETING COURSE/CONSULTANCY IN MADURAI

www.digitaltout.com  BEST COACHING @ MOST AFFORDABLE COST WHY DIGITAL MARKETING ? IIkTecjyC5w Madurai

Saraswathi tuition centre

Saraswathi tuition centre type writting clases 9th 10th +1 +2 cbsc ics Madurai

viveganantha tuition in tvs nagar

viveganantha tuition in tvs nagar Madurai

Mentor academy Madurai

Mentor academy is the best coaching center Madurai.which offer coaching for TNPSC ,RAILWAYS , SSC ,BANK ,TET ,POLICE ,POSTAL ,NDA,CDS etc.. Madurai

ARUL SKILL INSTITUTE

8940441333 government sponsorship free coaching tailoring embroidery printing catering media hotel management car driving art courses foods  computer course  Madurai

senthil kumaran borewells

suresh kumaran bore wells India being an agrarian country, our farmers depend mainly on groundwater for irrigation. With increasing population, lesser land holdings and urbanisation, deeper borewells are dug for groundwater abstraction. Borewells &… Tamil Nadu

tilok chand & co wholesale dealer bangles in Madurai

tilok chand & co  wholesale bangles dealers and ribbons bangles: glass bangles fancy bangles metal bangles plastic bangles elastic bangles fibre bangles wedding bangles valakappu bangles classic bangles golden bangles  Madurai

Jai Rajeshwar hardwares in Madurai

jai Rajeshwar hardwares Given a broad usage, the domestic application attached to "home appliance" is tied to the definition of appliance as "an instrument or device designed for a particular use or function". More specifically, Collins dictionary… Madurai

valar tuition centre

valar tuition centre  Find Courses Related to Entrance Exam Coaching in Porur, Chennai Arts & Media Commerce Common Computer Science Engg and Arch Fashion Foreign Hotel Law Management Medical Polytechnic Schools Science By Locality By City IIT HSEE… Madurai

Winners Tuition Academy at SRP Mills, Saravanampatti

Winners Tuition Academy provide tuition class LKG to 10th all Subjects and +1 , +2 - Maths ,Physics and Chemistry.  For B.Sc., M.Sc., B.E., and Diplome Courses -CHEMISTRY & MATHS ADDRESS:   Janatha Nagar, Sivanandhapuram, Saravanampatti, Coimbatore-35.… Tamil Nadu

KURUDEV COACHING CENTER IN MADURAI

KURUDEV COACHING CENTER IN MADURAI tuition for STD 11th 12th (new syllabus) STATE BOARD & CBSE / ICSE Handled by 20years experience and dedicated faculty. spot correction and doubts clearing classes shortcut method of training & easy to problem solve… Madurai

sadiq packaging

sadiq packaging all kind of powder packaging also doing termaric powder chilly powder chicken powder mattion powder garlic powder karam masala powder Madurai

MADURAI MEENAKSHI DIGITAL STUDIO

7667731289 audio and video camera studios party function assembly pricing record maintenance Madurai

Spaarkz tuition centre

Spaarkz tuition centre Madurai

SRI SAKTHI CLEANING SERVICE

sri Sakthi cleaning service in Madurai  Contact : 90470 11956 & 95666 11956 வீடு சுத்தம் செய்யவேண்டுமா?        நாங்கள் மிகச்சிறந்த முறையில் சுத்தம் செய்து தருகிறோம் NEED TO CLEAN HOME ... WE DO IT !               CLEANING SERVICE OFFERED WATER TANK.      … Madurai

Assorted chocolates madurai

Assorted Chocolates madurai YUMMY CHOCOLATES!   ALL SORT OF CHOCOLATES AVAILABLE HERE, ASSORTED, JUST @200 RUPEES   Madurai

Dora civil Academy Of Training For Excellence

9443832681 guide aspiring youth to prepare for the coveted IAS examination by which they join the government at the highest entry level in to civil services. One gets an opportunity to do to the society what he has been longing all the time. The… Madurai

m.s. sports wears in madurai

 NATIONAL SPORTS STORE Ankle brace Arm warmer Athleisure Baggy green Ballerina skirt Baseball cap Baseball stirrups Batting glove Bloch (company) Bloomers (clothing) Boardwear BodyRock Sport Bodystocking Brazilian jiu-jitsu Compression garment Cricket cap… Madurai

Statue

Stone Statue Sales Madurai

Professional Food Ball Coaching centre in Madurai

professional food ball coaching centre in Madurai  ACME FOOD BALL ACADEMIY Good coaching to deliver more cups win our team members Madurai

I CAN EDUCATIONAL INSTITUTE

I CAN EDUCATIONAL INSTITUTE Established in 2010, ICan Education is an innovative, professional, and results-driven tutoring and educational company. Our operations are both centre-based and home-based, where we provide tutoring services to students of… Madurai

Lakshmi tuition centre

Lakshmi tuition centre  Madurai

CAN EDUCATIONAL INSTITUTE

effect coaching for  BE diploma students  school students +1 and +2 students engineering & polytechnic students Spoken English classes spoken Hindi classes communication skills development abacus classes personality development classes placement… Madurai

RUBY DIGITAL STUDIO

ruby digital studio all functions clear photography needs contact great memories you need contact studio Madurai

Chandra Yoga Art Training Centre

chandra yoga art training centre Yoga guitar drawing classes Madurai

brainy blooms school

Since this is a primary school for girls and boys. The school will start with grades 0, 1 and 2 ,3. During the academic year 2015-2016 the school expands to cover also grades 4-5 (2016 - 2017). All students study hindi language and the goal is to educate… Madurai

sri Vinayaga gold loan in moondrumaavadi

9500916682 bank loan jewels take or re-loan or jewellery sales contact me very lowest price to buy a jewellery to contact me today market rate / price for per gram 300/- for discount to buy in our Vinayaga gold loan Madurai

IELTS neet coaching in madurai

IELTS neet coaching in madurai neet coaching  Madurai

வெற்றிவேல் திருமண தகவல் மையம்

வெற்றிவேல் திருமண தகவல் மையம்  Tamil Nadu

MONIKA REDDY MATRIMONY madu

 "MONIKA REDDY MATRIMONY (ONLY FOR REDDY COMMUNITY)"  Monika reddy matrimony is developed only for reddy community. We successfully completed above 300 marriages. We have 1500 profiles.  Our website url is www.monikamatrimony.com. Free registration, no… Madurai

honey Kaaliappan honey

Honey manufacturer All types of honey manufacturing forest honey Pepper honey Dates honey Cherry honey Fruit honey Milk powder honey Ayurveda honey Dry fruits honey Badam honey Dabur amla honey Many variety of honey available here Free door delivery… Madurai

saantha tuition center

saantha tuition center Madurai

The Madurai Hangers And Interior Decorators

The Madurai Hangers And Interior Decorators     We immensely invite you to our new service for Dream home very newly started in Madurai. We provide you with a perfect and comfortably designed kitchen which includes kitchen interiors, ceiling, paintings,… Madurai

Ravi Tuition Center

9442750392 Ravi Tuition Center classes conducted for flute violin thabela keyboard bharatham typewritting spoken english chess kg to 12 std class special classess 8th +1 +2 private classes Madurai

Apex Tuition Centre

Apex Tuition Centre KFCg03JTdXs iPlfPKBXhAw Madurai

Venus Clock House in Madurai

Venus Clock House in Madurai  Venus Clock House provides you the best range of printed wall clock, sonata wrist watch, titan wrist watch, plastic designer wall clock & round shape wall clock with effective & timely delivery. PRODUCT RANGE Printed Wall… Madurai

LEARN MUSIC IN 30DAYS/We Practise a Methodology which will enable you to lean quickly

LEARN MUSIC IN 30DAYS/We Practise a Methodology which will enable you to lean quickly  Madurai

phoenix ias Academy in Thirumangalam Madurai

9842195666 ias Academy in Madurai The Phoenix Network operates schools that challenge disconnected students with rigorous academics and relentless support so that they can recast themselves as resilient, self-sufficient adults in order to succeed in high… Madurai

southern musical instruments shop in Madurai

southern music instruments  Southern Musical Instruments in TPK Main road, Madurai Southern Musical Instruments in Madurai. Musical Instrument Dealers with Address, Contact Number, Photos, Maps. View Southern Musical Instruments, Madurai on Justdial.… Madurai

sathanai tuition center

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.” -Ignacio Estrada Motivated by the above excerpt, Saadhanai Tuition Centre has been established with the intention of providing quality education services and to boost the… Madurai

shohbukai goju Ryu sports karate school

karate school shohbukai goji ju ryu sports karate schools  Thirunagar doju Madurai

R.K.N Solar Energy Solution 9751090702

9751090702 solar கரண்ட் பில் கட்டி கஸ்டப்பற்றிங்களா சோலாருக்கு மாறுங்கள். ஒரு முறை முதலீடு வருடம் முழுவதும் சந்தோசம் Madurai

sundar karate class

sundar karate classes  The circular also says that training in non-contact sports will be imparted, with experts from neighbouring police stations or locally available resource persons being hired for this exercise. “Though ensuring safety of girls… Madurai

mary tuition center

kids tuition center only for kids  pre kg to 5th std Madurai

ups coaching center

ups coaching center UPS Education is the finest Coaching Center for Competitive Exams. UPS Education has some best faculties that ensure success in Various Competitive Exam. UPS Education has grown in both, performance and credibility. Join UPS Education… Madurai

Green Tea and Weight Loss - Why?

Getting back to the topic, it’s actually very simple and easier than I had thought. You can prepare detox water by combining any of the vegetables, fruits or herbs as per your taste. There is no hard and fast rule to it. It’s completely up to you in terms… Haryana

MUKIL AV STUDIO | GREEN MAT STUDIO | AUDIO VIDEO EDITING | RECORDING

4AuBJbkYaxo Brand new high-quality Digital Animation Media Studio with Green Mat, recording, editing and other facilities. Madurai

laptop

I am selling laptop Madurai

j.k. vasudevan IYAR புரோஹிதம்

prohithar      j.k.vasudevan. புரோஹிதம் அய்யர் j.k.வாசுதேவன் மஹா கும்பாபிஷேகம், திருமணம், க்ருஹப்பிரவேஷம், உபநயனம் மற்றும் அனைத்து சுப காரியங்கள் ஹோமங்களுக்கும் அனுகவும். why homam :                       Homam or Havan is basically the offering of… Madurai

WOW SKILLS Training Institute

WOW SKILLS Training Institute Madurai

TAMIL BULK SMS SERVICES IN MADURAI

8110014054 TAMIL BULK SMS SERVICES MADURAI tamil bulk sms  36 languages sms promotional sms services transactional sms services voice based sms  Tirupparankunram Rd, Pasumalai, Madurai, Tamil Nadu Madurai

REVIVAL TUITION IN MADURAI

REVIVAL TUITION IN MADURAI The British school curriculum has changed from September. We teach according to the new framework. A new subject (Coding was also introduced). We have specialist in coding and computer science. Revival Academy Tuition Centre… Madurai

SRI KANNA INTERIOR DESIGNER CIVIL &STRUCTURAL

SRI KANNA DESIGNERS CIVIL & STRUCTURAL CONSULTANT (All kinds of Civil Works) OUR SERVICES    CONCEPT PLAN, APPROVAL PLAN (CORPORATION & PANCHAYAT)    3D VIEWS EXTERNAL (FRONT & SIDE VIEW)    3D VIEWS INTERIOR (HALL,KITCHEN,BEDROOM & BATHROOM Etc.,)   … Madurai

PUNITHA CLEANING SERVICE IN MADURAI

punitha cleaning services  Product Description Grade StandardBio-Tech Grade Packaging TypePlastic Barrel UsageIndustrial Minimum Order Quantity35 Litre Being a well-distinguished company in the market, we are into offering Liquid Phenol. 8608403588 Madurai

MIPE ACADEMY CA Coaching Center

MIPE ACADEMY CA Coaching Center courses offered: CA- (Foundation, Inter, Final) CMA C.S ALSOB.sc.,(maths)B.E., maths B.com., B.B.A..,contact - Madurai

MIRROR LEARNING ACADEMY IN MADURAI

mirror academy in madurai CBSE / ICSE 10TH 9TH three month duration minimum guaranty marks (65/80) challenged only institute in tamilnadu madurai test will conducted in each topic exam time boarding facility will be available our moto only marks Madurai

high way academy

8125116041 the highway academy 8th 9th 10th +2 maths  extra curricular activities yoga meditation  Madurai

PLUM INTERIOR DESIGNING IN MADURAI

PLUM INTERIOR DESIGNING IN MADURAI Home»Products & Services»Visiting Cards VISITING CARDS We provide visiting cards that are widely used for personifying ones identity. Our visiting cards are unique in design and represent the perfect style according to… Madurai

SBSC Sri Balan School Of Commerce coaching institute

SBSC Sri Balan School Of Commerce coaching institute  Madurai

Ganesh Raja tuition centre

9786689240 tuition centre in Madurai take all classes  Madurai

BENZ SHOE COMPANY 0452 2338070

9629962314 BENZ SHOE COMPANY Madurai

Gnanam Arts Tuition Center in madurai

9150835478 Gnanam Arts Tuition Center in madurai arts classes These art classes are free from academic pressure and designed for beginners and intermediates. Classes are small so everyone has maximum instructor interaction and they are all offered in a… Madurai

Kanavugal IAS Academy

I am studying in Kanavugal IAS Academy for UPSC, in my academy, 13 Friends passed in Group II out of 17 totally, and in UPSC 6 passed prelims out of 8. Now lot of students joining here, and I feel the only best coaching for UPSC is Kanavugal IAS Academy… Madurai

Handloom Textiles in Madurai

Excellant cloths orginal hand loomed Export quality Madurai

Princy Civil Academy

Princy Civil Academy  (The Govt. Approved Educational Institute) Promoted by NDA                          PRINCY CIVIL ACADEMY is a list of of some of the Best Civil Engineering Coaching Centers in Madurai. You can select among the best Civil Engineering… Madurai

sankar novelty in Madurai

sankar novelty gifts and glitz  Gift Shops Christmas  Decoration  Material  Dealers Key Ring  Dealers Granite Statue Manufacturers Birthday Cap  Dealers Customised  Chocolate  Gifts Magic Water  Balloon Maker  Dealers Googly Eye  Dealers Key Ring … Madurai

Tamil Kanithan Coaching Center in Madurai

Tamil Kanithan Coaching Center in Madurai Coaching for : TNPSC SSC TRB POLICE TET TUITION CLASSES FOR ALL STANDARDS contact - 8300000196 , 8940311311 SajGswLriR8 Madurai

BADMITTION TOURNAMENT

BADMITTION TOURNAMENT BAI Mission "To regulate, promote, manage and develop the sport of 'Badminton' in the Country transperently." "To create comprehensively established progressive pathway for Badminton Players, Coaches and other Technical persons of… Coimbatore district

FITA ACADEMY IN MADURAI

92445 39449 VETRI FITA ACADEMY IN MADURAI Vetree Educational Institute is indulged in offering Coaching & Tuitions services to school students. Coaching is offered with the help of well experienced faculties to score high marks. We follow ABC method.… Madurai

Kidsandgifts-7502442000

NO -1 in  Seller of Kids Garments and Apparels  Click to Know more  Your mail id  Tamil Nadu

Ayush Beauty Parlour in Madurai

Ayush Beauty Parlour in Madurai Madurai

adithya tuition center in madurai

adithya tuition center in madurai Short Cut Techniques and Conceptual Knowledge Tests and assignments to Suit latest NEET/JEE Experienced Faculty team from Andhra and Tamilnadu All Mock tests as per NEET format Study Materials as per latest NEET… Madurai

Winners NEET Coaching in madurai

Winners NEET Coaching in madurai he academy was conceptualized in 2004 by Ms Poonam Gaglani with a vision to provide students with a comprehensive range of vital resources and support services to compliment school education. Our programs lay emphasis on… Madurai

Saravana studio in madurai

saravana studio in madurai The studio of a successful artist, especially from the 15th to the 19th centuries, characterized all the assistants, thus the designation of paintings as "from the workshop of..." or "studio of..." An art studio is sometimes… Madurai

Kalam Engineering Tuition Center

99403 89791  It specialises and is well-known for training students as well as working professionals in accounting, web designing, programming languages, hardware and networking. It is run and managed by a seasoned professionals who leads a team of… Madurai

NO.1 TUITION CENTER IN MADURAI

NO.1 TUITION CENTER IN MADURAI Come experience the new way of Math tuition with NO.1 TUITION Institute of Educational Services . NO.1 TUITION Math tuition’s has been set up under the aegis and objective of preparing school children for tough competitive… Madurai

kumaraiya academy

kumaraiya academy in Madurai  Our Exclusive stall in Tamukam Madurai Posted on March 4, 2018 Advertisements Report this ad Report this ad Wooden Ganapathi Design by us With all Ornaments and painting ….. Posted on February 28, 2018 Decorated wooden… Madurai

MANIKANDAN TUITION CENTRE

Manikandan tuition centre  Madurai

ASK tuition centre in Madurai

Ask tuition centre 6th to 12 all students can joint  Madurai

SRIMATHI SAMBRANI CUPS 12 (Pack of 12)

Brand : Srimathi  Shape : Cups  Packaging Details : 12 Cups Packed 1 Fancy Box, 12 Fancy Box 1 Display Box Package  Dimension : 18.4 X 13.9 X 11.4 (cm) Madurai

SMART CIVIL ACADEMY

smart civil academy in Madurai (the government approved institute) NDA REG NO - TN/6829 ( The Civil Engineering Institute) Total station training TNPSC - A.E , SSC(J.E) Coaching classes maths circle polytechnic Engineering arts and science  Madurai

Stats

28812 views

590 ads

487 users

Recently searched

Subscribe

Contact

Please, login before contact the advertiser!