PANINDIAMART.COM
Price : Free Madurai tuition centre
14-03-18 38 Hits

vairam oil stores in madurai

தேங்காய் எண்ணெய் என்பது சமையலின்போது பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு வகை எண்ணெய்யாகும். இந்த எண்ணெய் தேங்காயில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றது.

தேங்காய் எண்ணெய்யைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் தைலங்கள் பல்வேறு நோய்களைக் குணப்படுத்துகின்றன. நாள்பட்ட தீராத புண்களுக்கு மருந்தாகத் தரப்படும் மத்தம் தைலம், தோல் நோய்களுக்கான கரப்பான் தைலம், வாத வலிகளைக் குணப்படுத்தும் கற்பூராதி தைலம், தலைக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீலபிரிங்காதித் தைலம், சோரியாசிஸ் நோய்க்குப் பயன்படும் வெப்பாலைத் தைலம், தலையில் உள்ள பொடுகுக்கு மருந்தாகும் பொடுதலைத் தைலம் ஆகிய தைலங்களில் தேங்காய் எண்ணெய்யின் பங்கு முக்கியமானது.

தேங்காய் எண்ணெய் எளிதில் ஜீரணமாகும். குழந்தைகளுக்குத் தேவையான எல்லாச் சத்துகளும் தேங்காய்ப் பாலில் உள்ளன. தேங்காய் பாலில் கசகசா, பால், தேன் கலந்து கொடுத்தால் வறட்டு இருமல் மட்டுப்படும்.

பல உடல்நல நிறுவனங்கள் செறிவூட்டப்பட்டக் கொழுப்பு அதிக அளவு உள்ளதால் தேங்காய் எண்ணெயை உணவில் அதிகமாகச் சேர்ப்பதைத் தவிர்க்க அறிவுறுத்துகின்றன.

The all-wet process uses raw coconut rather than dried copra, and the protein in the coconut creates an emulsion of oil and water.[3] The more problematic step is breaking up the emulsion to recover the oil. This used to be done by prolonged boiling, but this produces a discolored oil and is not economical. Modern techniques use centrifuges and pre-treatments including cold, heat, acids, salts, enzymes, electrolysis, shock waves, steam distillation, or some combination thereof. Despite numerous variations and technologies, wet processing is less viable than dry processing due to a 10–15% lower yield, even taking into account the losses due to spoilage and pests with dry processing. Wet processes also require investment of equipment and energy, incurring high capital and operating costs.[4]

Proper harvesting of the coconut (the age of a coconut can be 2 to 20 months when picked) makes a significant difference in the efficacy of the oil-making process. Copra made from immature nuts is more difficult to work with and produces an inferior product with lower yields.[5]

Conventional coconut oil processors use hexane as a solvent to extract up to 10% more oil than produced with just rotary mills and expellers. They then refine the oil to remove certain free fatty acids to reduce susceptibility to rancidification. Other processes to increase shelf life include using copra with a moisture content below 6%, keeping the moisture content of the oil below 0.2%, heating the oil to 130–150 °C (266–302 °F) and adding salt or citric acid.[6]

Virgin coconut oil (VCO) can be produced from fresh coconut milk, meat, or residue. Producing it from the fresh meat involves either wet-milling or drying the residue, and using a screw press to extract the oil. VCO can also be extracted from fresh meat by grating and drying it to a moisture content of 10–12%, then using a manual press to extract the oil. Producing it from coconut milk involves grating the coconut and mixing it with water, then squeezing out the oil. The milk can also be fermented for 36–48 hours, the oil removed, and the cream heated to remove any remaining oil. A third option involves using a centrifuge to separate the oil from the other liquids. Coconut oil can also be extracted from the dry residue left over from the production of coconut milk.[6]

A thousand mature coconuts weighing approximately 1,440 kilograms (3,170 lb)[clarification needed] yield around 170 kilograms (370 lb) of copra from which around 70 litres (15 imp gal) of coconut oil can be extracted.[7]
Refined oil

Refined, bleached, and deodorized (RBD) oil is usually made from copra, dried coconut kernel, which is pressed in a heated hydraulic press to extract the oil. This yields practically all the oil present, amounting to more than 60% of the dry weight of the coconut. This crude coconut oil is not suitable for consumption because it contains contaminants and must be refined with further heating and filtering.[8]

Another method for extraction of coconut oil involves the enzymatic action of alpha-amylase, polygalacturonases, and proteases on diluted coconut paste.[9]

Unlike virgin coconut oil, refined coconut oil has no coconut taste or aroma. RBD oil is used for home cooking, commercial food processing, and cosmetic, industrial, and pharmaceutical purposes.
Hydrogenation

RBD coconut oil can be processed further into partially or fully hydrogenated oil to increase its melting point. Since virgin and RBD coconut oils melt at 24 °C (76 °F), foods containing coconut oil tend to melt in warm climates. A higher melting point is desirable in these warm climates, so the oil is hydrogenated. The melting point of hydrogenated coconut oil is 36–40 °C (97–104 °F).

In the process of hydrogenation, unsaturated fats (monounsaturated and polyunsaturated fatty acids) are combined with hydrogen in a catalytic process to make them more saturated. Coconut oil contains only 6% monounsaturated and 2% polyunsaturated fatty acids. In the partial hydrogenation process, some of these are transformed into trans fatty acids.[10]
Fractionation

Fractionated coconut oil provides fractions of the whole oil so that its different fatty acids can be separated for specific uses. Lauric acid, a 12-carbon chain fatty acid, is often removed because of its high value for industrial and medical purposes.[11] The fractionation of coconut oil can also be used to isolate caprylic acid and capric acid, which are medium-chain triglycerides, as these are used for medical applications, special diets and cosmetics, sometimes also being used as a carrier oil for fragrances.[12]
Figures

The United States Department of Agriculture has published estimated production figures for coconut oil as follows; tabulated years are from October 1 through September 30:[13]
World coconut oil production (million tonnes)[13] Year     2005–06     2006–07     2007–08     2008–09     2009–10     2010–11     2011–12     2012–13     2013–14     2014–15     2015–16
Total Supply     5.84     5.47     5.85     5.62     6.66     6.11     6.01     6.13     5.55     5.46     5.40

Coconut oil makes up around 2.5% of world vegetable oil production.
Standards

The World Health Organization's Codex Alimentarius guidelines on food, food production, and food safety, published by the Food and Agriculture Organization, includes standards for commercial partners who produce coconut oil for human consumption.[14]

The Asian and Pacific Coconut Community (APCC), whose 18 members produce about 90 per cent of the coconut sold commercially,[15] has published its standards for virgin coconut oil (VCO), defining virgin coconut oil as obtained from fresh, mature coconut kernels through means that do not "lead to alteration of the oil.

nelpettai mahar near madurai

  Send Message


QR code

vairam oil stores in madurai Map

Map View

Related ads

R.K.N Solar Energy Solution 9751090702

9751090702 solar கரண்ட் பில் கட்டி கஸ்டப்பற்றிங்களா சோலாருக்கு மாறுங்கள். ஒரு முறை முதலீடு வருடம் முழுவதும் சந்தோசம் Madurai

ARUN ACADEMY IN MADURAI

ARUN ACADEMY IN MADURAI COVERING UNITS PHYSICS Class XI: Physical world and measurement, Laws of Motion, Kinematics, Work, Energy and Power, Motion of System of Particles and Rigid Body, Gravitation, Properties of Bulk Matter, Thermodynamics, Behaviour… Madurai

G.kalidass affordable housing loan in madurai

G.kalidass no 313 Rajan complex tamilsangam road madurai Madurai

TAMIL BULK SMS SERVICES IN MADURAI

8110014054 TAMIL BULK SMS SERVICES MADURAI tamil bulk sms  36 languages sms promotional sms services transactional sms services voice based sms  Tirupparankunram Rd, Pasumalai, Madurai, Tamil Nadu Madurai

Saravana studio in madurai

saravana studio in madurai The studio of a successful artist, especially from the 15th to the 19th centuries, characterized all the assistants, thus the designation of paintings as "from the workshop of..." or "studio of..." An art studio is sometimes… Madurai

adithya tuition center in madurai

adithya tuition center in madurai Short Cut Techniques and Conceptual Knowledge Tests and assignments to Suit latest NEET/JEE Experienced Faculty team from Andhra and Tamilnadu All Mock tests as per NEET format Study Materials as per latest NEET… Madurai

Diploma Varma Therapy 6 Course in Madurai

Get 6 Months Varma Therapy Diploma Course in Madurai! Contact IISED IISED Stands for Indian Institute of Social and Education Development is Located in Madurai and Providing Diploma Varma Therapy Training Courses By Combining with Bharathidasan… Madurai

Advanced Web Designing Training Course Certification Coaching Center Madurai

 No.1 Website Designing Training Institute in Madurai At ECEC Skill School, We provide high-end and professional website designing training in Madurai which helps to boost your designing knowledge and gives an edge to begin your career as a Web designer… Madurai

VETRI POLICE TRAINING ACADEMY

VETRI POLICE TRAINING ACADEMY Madurai

wanted acting driver in madurai and tamilnadu

wanted acting driver click the link to know more  DgeiP0uxSFs Madurai

Arjun Academy in Madurai (NEET Coaching)

Arjun academy in bye pass road  NEET IIT J2EE AIPMT NTSE Madurai

orange notebook company

 notebook is we trust the power of quality Virudhunagar

madurai acting driver

A2CO-iA2XXg  REQUEST A DRIVER Tell us where & when do you need the driver. We will confirm your request and assign a driver. We will send you driver status updates. TRACK YOUR DRIVER Track your driver reaching the meetup location at the decided time. Your… Madurai

Spare Parts in madurai

Braking system Anti-lock braking system (ABS) ABS steel pin FR Side Sensor FL Side Sensor RR Side Sensor RL Side Sensor ABS Motor Circuit Adjusting mechanism (adjuster star wheel) Anchor Bleed nipple Brake backing plate Brake backing pad Brake cooling… Madurai

best acting driver in madurai-9840072700

best acting driver in madurai-9840072700 Madurai

honey Kaaliappan honey

Honey manufacturer All types of honey manufacturing forest honey Pepper honey Dates honey Cherry honey Fruit honey Milk powder honey Ayurveda honey Dry fruits honey Badam honey Dabur amla honey Many variety of honey available here Free door delivery… Madurai

Best Self-Finance Sports College in Tamilnadu – B.P.Ed UG Course

K.R College of Physical Education is a top self-financing sports college in Dindigul, Tamilnadu. Our College is affiliated to Tamilnadu Physical Education and Sports University, Chennai. To improve the fitness and health to make lives healthier physically… Dindigul

Maths Physics Chemistry Tuition Classes

We offer Home tuition for 10th 11th 12th students for Maths physics And Chemistry subjects with well experienced staffs Tamil Nadu

shubhikaham

shubhiksham marriage information centre சுபிக்க்ஷம் திருமண தகவல் மையம்    அனைத்து இனத்தவருக்கான வரன்கள் எங்களிடம் லட்சக்கணக்கில் உள்ளன    contact - 0452- 4374625 Tamil Nadu

#Powerful Magic Rings @+27736244753 Money Fame Love Success www.chiefmuntu.co.za Mauritius Luxembourg, Ireland

POWERFUL STRONG MAGIC RING MAGIC WALLET &MONEY SPELL https://chiefmuntu.co.za/ https://chiefmuntu.co.za/magic-ring/ Call: +27736244753 Watsapp +27603514935 Bontra Powerful Magic Ring +27736244753 Chief Muntu, This is the oldest, mystique and the most… Andhra Pradesh

forensic science college in madurai

Are you interested in human anatomy and forensics studies? Then a career in forensic science is best for you. Forensic science is a subject that fascinates most of us. It is the major study of science and criminal justice. Forensic Science is essentially… Madurai

Best IEEE Projects Center in Madurai

ECEC Skill School is the best project center in Madurai and Usilampatti. We are a popular project center in Madurai who offering IEEE projects, Non-IEEE projects, application projects to final year students. We are 20 years old and student’s support final… Madurai

Custom Mobile and Web Application Design & Development in Madurai

Techno Genesis is a top-notch mobile and web application development agency in Madurai. We have a team of mobile application developers in Madurai and web application design and developers can build custom responsive mobile web applications to any… Madurai

Siva Exports - Papad - Appalam Manufacturers in India, Tamilnadu, Madurai

appalam manufacturers in india, papad manufacturers in india, appalam manufacturers in tamilnadu, papad manufacturers in tamilnadu, appalam manufacturers in madurai, papad manufacturers in madurai, appalam exporters in india, papad exporters in india,… Madurai

Online Passport Photo Print Rates | Cheap Passport Photos Online

Krishna Studio website is the best place to print photos online. Upload your photos in online and complete your photo printing order in a easier way. View our complete passport size photos printing package details. Get high-quality photo printing services… Madurai

MEENA TUTORIAL CENTRE IN MADURAI

meena tutorial centre in Madurai  Madurai

BEST ACTING DRIVER IN MADURAI 9840072700

best acting driver in Madurai  1, Madurai acting driver 2, acting driver in Madurai 3, acting driver Madurai 4, number one acting driver in Madurai 5, best acting driver in Madurai 6, call acting driver in Madurai 7, wanted acting driver in Madurai and… Madurai

surya roler skating

surya roler skating Skating Archery Badminton Table Tennis English Training Vocal Music Learn With Proffesionals No- 23, Pudur Vandipathai, Athikulam, Madurai-625014.(Near Devi Hospital)   Madurai

Blue Bird Art Press in Madurai

blue bird art press in Madurai flex printing vinyl flooring designing  Madurai

Community Matrimony in Dindigul for Your Partner Search

Best Community Matrimony in Dindigul to Find Your Perfect Life Partner. Bells Matrimony is a Popular Community Matrimonial Site allows Its Users to Create Free and Premium Membership to Browse More Matrimonial Profiles for their marriage. Trusted… Dindigul

LEARN MUSIC IN 30DAYS/We Practise a Methodology which will enable you to lean quickly

LEARN MUSIC IN 30DAYS/We Practise a Methodology which will enable you to lean quickly  Madurai

VEL tuition center in madurai k.pudure

VEL tuition center in madurai k.pudure We are very happy to provide such services as given below: 1. Academic coaching(tuition class) for the students from the class of 3rd standard to 12 th standard. 2. Coaching classes for TET (Teacher's… Madurai

Best Physical Education (B.P.Ed) UG College in Tamilnadu

Bachelor of Physical Education 2 Years UG Course from top college for physical education in Tamilnadu. K.R College of Physical Education providing undergraduate physical education course for students to improves their physical education skills. Tamilnadu… Dindigul

Co-Education Physical Education College to Do UG and Diploma Course

Contact best physical education college to do Diploma, UG, and Teacher Training physical education courses. K.R College of Physical Education having adequate playground facilities, hostels, physical education laboratories to our students.  View Course… Madurai

green tech distribution 9843451457 sundar

green tech distribution in Madurai  Bronze Plan ₹3,636 Home Care, Beauty Care & Health Care Products Sl.No.ProductsUnit 1Detergent Liquid500 ml2Dish Wash Gel500 ml3Floor Cleaner500 ml4Hand Wash250 ml5Toilet Cleaner500 ml6Washing Powder800 g7Skin Care… Madurai

VAIGAI CHEKKU OIL STORE-6381379240

NO_! CHEKKU OIL STORE IN MADURAI Madurai

Dindigul Matrimonial Site for Happy Weddings

Bells Matrimony is the Highest Wedding Matrimony Site in Dindigul. Dindigul Matrimony Site for Successful Tamil Marriages! Meet Your Partner through Bells Matrimony! Register Today for Browse more Brides and Grooms Profiles! • Popular Dindigul… Dindigul

Haggai Institute madurai -9442022753

AREA LEVEL LEADERSHIP SEMINAR  Madurai

vinayaga agencys in madurai

9629526900 9677770046,9629526900, 9994048312  rameshpackwater@gmail.com பருத்தி முக்கியமாக உடை தயாரிக்க பயன்படுகின்றது. மீன்பிடி வலைகள், கூடாரங்கள், புத்தக அட்டைகள் ஆகியவற்றிலும் பருத்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது. சீனர்கள் உருவாக்கிய முதல் காகிதம் பஞ்சு… Madurai

Online Digital Passport Size Photo Printing Service

Print passport size photo with Tamilnadu best online photo printing website. Online digital passport size photo printing service around India. Order and print multiple photos with different sizes. Krishna Studio offer Online passport photo printing India,… Madurai

“Sheffield Black Magic Spell”~@+27736244753 Astrologer, www.chiefmuntu.co.za / Johannesburg- Malaysia UK Spain, Netherlands,

ANCESTRAL SPIRITUAL & PSYCHIC HEALER CHIEF MUNTU https://chiefmuntu.co.za/ Call: +27736244753 Watsapp +27603514935 Email: chiefmuntu4@gmail.com/ True love with illuminati love spells. Follow your heart and be reconciled to a lost lover with illuminati… Ariyalur

Apex Tuition Centre

Apex Tuition Centre KFCg03JTdXs iPlfPKBXhAw Madurai

MINI STUDIO MADURAI

Excellant  service provided here at most competative price in the market  _qszQvFLCyA Madurai

putt putt golf hole designs

Horwath Golf is a premier Putt Putt & Mini Golf Course Builder and Designer. If you want high quality miniature golf course & Putt Putt Course design and construction then we can help you immediately." build mini golf course cost to build a mini golf… Andaman and Nicobar

Womens Fitness center in madurai byepass ATTITUDE

Ladies Fitness center in madurai ATTITUDE Welcome to attitude fitness center. ATTITUDE comes with upgraded equipment. Improved facilities and expanded community outreach programs and represents our commitment to delivering best-in-class services and… Madurai

B.P.Ed UG 2 Year Course College in Tamilnadu|Courses, Placement, Admission

K.R College of Physical Education is a top physical education teacher training college in Tamilnadu. We are list of popular B.P.Ed teacher training courses, 2 years B.P.Ed academic course offering college. We are one of the fully equipped and experienced… Dindigul

Parttime and Full-time Physical Education College in Dindigul, Tamilnadu

Get admission for parttime and full-time physical education course from K.R College of Physical Education. The best physical education co-education college for undergraduate physical education courses and diploma in physical education courses • Under… Dindigul

SPEAK ZONE (Division of Shine Tuition Centre)

SPEAK ZONE (SHINE TUITION CENTRE) french English Hindi computer Tuition centre maths physics chemistry English accountancy commerce  CBSE ICSE STATE BOARD MATRIC   Madurai

FRENCH CLASSES IN MADURAI MADONNA

FRENCH CLASSES IN MADURAI MADONNA spoken english  spoken hindhi  spoken french & written french. drawing classes hand writting classes childrens abacus arithmetic maths  home tuition  special coaching for students Madurai

OASIS STUDY CENTRE IN MADURAI

OASIS STUDY CENTRE  மருத்துவம்(NEET) , பொறியியல்(IIT, JEE ) படிப்பிற்கான நுழைவு தேர்வு பயிற்சி (+1,+2) மாணவர்களுக்கு பயிற்சி பெற்ற சிறந்த ஆசிரியர்களால் நடத்தப்படுகிறது. XI, XII வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து பாடத்திட்ட மாணவர்களுக்கும் (ICSC, CBSC, State… Madurai

vetri karangal tuition centre

vetri karangal tuition centre all class students has tuition conducted +1 +2 10th maths 6to 9 th std regular classes Neet also home tuition also conducted  Madurai

Kidsandgifts-7502442000

NO -1 in  Seller of Kids Garments and Apparels  Click to Know more  Your mail id  Tamil Nadu

NO.1 TUITION CENTER IN MADURAI

NO.1 TUITION CENTER IN MADURAI Come experience the new way of Math tuition with NO.1 TUITION Institute of Educational Services . NO.1 TUITION Math tuition’s has been set up under the aegis and objective of preparing school children for tough competitive… Madurai

Tours and Travels Website Development Services

Techno Genesis is a best tours and travels website design and development services provider in Madurai. With our experienced team of web developers and mobile app developers, we provides custom web application development for tours and travels businesses… Madurai

SRI SAI VETRI AGENCYS 887022201

SRI SAI VETRI AGENCYS ALL HOME APPLIANCES SALES AND SERVICES Evaporative cooler Air ioniser Air purifier Appliance plug Aroma lamp Attic fan Bachelor griller Back boiler Beverage opener Blender Box mangle Can opener Ceiling fan Central vacuum cleaner… Madurai

Sri VEL Tuition centre

sri vel tuition centre  Madurai

MUNIYANDI TUITION CENTER IN MADURAI

MUNIYANDI TUITION CENTER IN MADURAI ABACUS DRAWING TUITION (ALL SUBJECTS) HINDI TUITION FRENCH TUITION YOGA spoken ENGLISH HAND WRITING VEDIC MATHS PHOENETICS & GRAMMER CHESS VOCAL BHARATHAM COMPETITIVE EXAMS DAY CARE ALSO AVAILABLE Madurai

Robotics classes in Madurai 9894657508

robotics classes in Madurai  AnISO 9001:2008 certificate institute 7 years experience in this field cell phone service (hardware and software) computer servicing training  (hardware and networking) laptop service training ( card velvet & chip leave) Madurai

BEST ACTING DRIVER IN MADURAI 9840072700

1, Madurai acting driver 2, acting driver in Madurai 3, acting driver Madurai 4, number one acting driver in Madurai 5, best acting driver in Madurai 6, call acting driver in Madurai 7, wanted acting driver in Madurai and Tamil Nadu    RdHnj-L3j6k Madurai

#Astrology Spells +27736244753 ~100% strong Voodoo Breakup Spell www.chiefmuntu.co.za Mauritius, Philippine, Sweden Hungary, Latvia

ANCESTRAL SPIRITUAL & PSYCHIC HEALER CHIEF MUNTU https://chiefmuntu.co.za/ Call: +27736244753 Watsapp +27603514935 Email: chiefmuntu4@gmail.com/ True love with illuminati love spells. Follow your heart and be reconciled to a lost lover with illuminati… Ariyalur

வெற்றிவேல் திருமண தகவல் மையம்

வெற்றிவேல் திருமண தகவல் மையம்  Tamil Nadu

sai baba Coaching centre in Madurai

DTDC coaching centre in Madurai coming for coaching mathematics physics chemistry biology  Madurai

MAC- malliga asafoetida company

MAC- MALLIGA ASAFOETIDA COMPANY Madurai

Курсы SSAT, ISEE, SAT, ACT преподаватель, репетитор из США

Преподаватель американского университета, репетитор английского языка, проводит индивидуальные курсы подготовки к тестам / экзаменам SSAT, ISEE, SAT, ACT в Москве 8-926-206-3689. Ваша задача - деловой английский? Через короткое время вы сможете выучить… Andhra Pradesh

Oxford Tuition Centre

oxford tuition centre  Madurai

Car Rentals Website and ERP Application Development in Madurai

Techno Genesis is a no.1 car rentals web application development company having team of experts in developing car rentals applications. We build custom software applications and web applications to our customers from car rental business. Car Rentals Web… Madurai

Construction Website Development Services

Techno Genesis offer construction website design and construction web development services to home builders. Our team of construction web developers can understand your business requirements and build custom home builders website applications and mobile… Madurai

MIPE ACADEMY CA Coaching Center

MIPE ACADEMY CA Coaching Center courses offered: CA- (Foundation, Inter, Final) CMA C.S ALSOB.sc.,(maths)B.E., maths B.com., B.B.A..,contact - Madurai

Top Tamil Matrimony Website in Dindigul

Bells Matrimony is a top tamil matrimony site which is providing trusted wedding matrimonial services across Tamilnadu. Bells Matrimony is the top ranked and best free Dindigul Tamil Matrimonial Portal. Search your perfect life partner is easy and quick… Dindigul

+27736244753 Switzerland Black Magic Lost Love Spells/ www.chiefmuntu.co.za Traditional Healing Australia Cyprus, Estonia,

ANCESTRAL SPIRITUAL & PSYCHIC HEALER CHIEF MUNTU https://chiefmuntu.co.za/ Call: +27736244753 Watsapp +27603514935 Email: chiefmuntu4@gmail.com/ True love with illuminati love spells. Follow your heart and be reconciled to a lost lover with illuminati… Andhra Pradesh

krish solar system

krish solar system in Madurai  Madurai

Advanced Digital Marketing course in madurai 7305777703

WHAT YOU WILL LEARN DIGITAL MARKETING COURSE DIGITAL TOut  IS THE LEADER INDIGITAL MARKETING TRAINING. Digital Marketing In-Depth Knowledge With Practical Approach LEARN CONCEPTUAL UNDERSTANDING WITH PRACTICAL IMPLEMENTATION ON LIVE PROJECTS BY INDUSTRY… Madurai

lead tutorial center in madurai

lead tutorial center in madurai Madurai

kumaraiya academy

kumaraiya academy in Madurai  Our Exclusive stall in Tamukam Madurai Posted on March 4, 2018 Advertisements Report this ad Report this ad Wooden Ganapathi Design by us With all Ornaments and painting ….. Posted on February 28, 2018 Decorated wooden… Madurai

SMART CIVIL ACADEMY

smart civil academy in Madurai (the government approved institute) NDA REG NO - TN/6829 ( The Civil Engineering Institute) Total station training TNPSC - A.E , SSC(J.E) Coaching classes maths circle polytechnic Engineering arts and science  Madurai

Schools and Colleges Web Development Company in Madurai

Techno Genesis offer schools and colleges web design and web development services to educational industries. We offer professional web application development services for educational institutes. We build so many educational web applications, mobile… Madurai

bakrith special bulk sms service 7667731289

bakrith special bulk sms service 7667731289 Madurai

PRINCY ACADEMY IN NEET COACHING

PRINCY ACADEMY IN NEET COACHING Madurai

sri gold in madurai

sri gold in madurai used old gold buying உங்கள் தங்கத்தை இன்றைய மார்கெட் விலையில் விற்பனை செய்ய வேண்டுமா? உங்கள் அடகு நகையை மீட்டு அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டுமா? call : 8270705030 Madurai

BULK SMS SERVICES MADURAI 7667731289

BULK SMS SERVICES MADURAI     We provides both Promotional SMS and Transactional SMS Route to send the SMS to the peoples with your customized sender id with 6 digit.SMS cost is very low  but your benefit is very high Benefits of SMS Marketing:… Madurai

arivagam for NEET

good and quality coaching for neet Competitive entrance examinations play a major role in students getting into the most prestigious institutions today. The growing importance of these entrance exams suggests the need for students to undergo extra… Madurai

akshya photography

akshya photography  all type of marriage photos taken Madurai

A 1 Tiles in Madurai city

registered certified company since 1985 certified ISO 2000 - 2009 all types of tiles available Madurai

sri krishna ram catering in madurai

sri krishna ram catering in madurai 9003356773 ,9655529295   Online food ordering Airline meal Aircraft ground handling Food trucks Gastronorm sizes Madurai

Digital Marketing course in madurai 7305777703

WHAT YOU WILL LEARN DIGITAL MARKETING COURSE DIGITAL tout  IS THE LEADER OF DIGITAL MARKETING TRAINING. Digital Marketing In-Depth Knowledge With Practical Approach LEARN CONCEPTUAL UNDERSTANDING WITH PRACTICAL IMPLEMENTATION ON LIVE PROJECTS BY INDUSTRY… Madurai

Spoken English Training Institute in Madurai

ECEC Skill School offering professionally designed spoken English course focusing on effective spoken skills in English in view of an accomplishment for one’s better communication skills in the present scenario. Language Training Courses We Offer • Tamil… Madurai

AIM institute for IAS Academy

ias academy in Madurai For 10 +1 +2 AIM Academy is a unique school where students develop multidisciplinary literacy and where untethered learning takes place. Ideas are explored, projects are developed and the true joy of learning is unleashed.… Madurai

S.M.CLEANING SERVICES IN MADURAI

S.M.CLEANING SERVICES IN MADURAI floor cleaning kitchen tiles cleaning service sewage cleaning service carpet & deep Cleaning services drainage cleaning service bathroom cleaning service toilet & bathroom cleaning service commercial & Apart ment hostel &… Madurai

SURYA TYPE INSTITUTE IN MADURAI

surya type institute in Madurai TYPE WRITTING TAMIL ENGLISH HINDI OFFICE AUTOMATION (COA) COMPUTER : BASIC MS. OFFICE DTP C, C++ JAVA WEB DESIGN ABACUS CLASS CAN TAKING +1 , +2 SCHOOL SYLLABUS CAN TAKE COMPUTER SCIENCE Madurai

IELTS neet coaching in madurai

IELTS neet coaching in madurai neet coaching  Madurai

Top Spot medical institute

987564321 top spot meet coaching centre in Madurai   Madurai

Spaarkz tuition centre

Spaarkz tuition centre Madurai

Stats

57170 views

1088 ads

3839 users

Recently searched

Subscribe

Contact

Please, login before contact the advertiser!