PANINDIAMART.COM
Price : Free Madurai tuition centre
14-03-18 25 Hits

vairam oil stores in madurai

தேங்காய் எண்ணெய் என்பது சமையலின்போது பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு வகை எண்ணெய்யாகும். இந்த எண்ணெய் தேங்காயில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றது.

தேங்காய் எண்ணெய்யைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் தைலங்கள் பல்வேறு நோய்களைக் குணப்படுத்துகின்றன. நாள்பட்ட தீராத புண்களுக்கு மருந்தாகத் தரப்படும் மத்தம் தைலம், தோல் நோய்களுக்கான கரப்பான் தைலம், வாத வலிகளைக் குணப்படுத்தும் கற்பூராதி தைலம், தலைக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீலபிரிங்காதித் தைலம், சோரியாசிஸ் நோய்க்குப் பயன்படும் வெப்பாலைத் தைலம், தலையில் உள்ள பொடுகுக்கு மருந்தாகும் பொடுதலைத் தைலம் ஆகிய தைலங்களில் தேங்காய் எண்ணெய்யின் பங்கு முக்கியமானது.

தேங்காய் எண்ணெய் எளிதில் ஜீரணமாகும். குழந்தைகளுக்குத் தேவையான எல்லாச் சத்துகளும் தேங்காய்ப் பாலில் உள்ளன. தேங்காய் பாலில் கசகசா, பால், தேன் கலந்து கொடுத்தால் வறட்டு இருமல் மட்டுப்படும்.

பல உடல்நல நிறுவனங்கள் செறிவூட்டப்பட்டக் கொழுப்பு அதிக அளவு உள்ளதால் தேங்காய் எண்ணெயை உணவில் அதிகமாகச் சேர்ப்பதைத் தவிர்க்க அறிவுறுத்துகின்றன.

The all-wet process uses raw coconut rather than dried copra, and the protein in the coconut creates an emulsion of oil and water.[3] The more problematic step is breaking up the emulsion to recover the oil. This used to be done by prolonged boiling, but this produces a discolored oil and is not economical. Modern techniques use centrifuges and pre-treatments including cold, heat, acids, salts, enzymes, electrolysis, shock waves, steam distillation, or some combination thereof. Despite numerous variations and technologies, wet processing is less viable than dry processing due to a 10–15% lower yield, even taking into account the losses due to spoilage and pests with dry processing. Wet processes also require investment of equipment and energy, incurring high capital and operating costs.[4]

Proper harvesting of the coconut (the age of a coconut can be 2 to 20 months when picked) makes a significant difference in the efficacy of the oil-making process. Copra made from immature nuts is more difficult to work with and produces an inferior product with lower yields.[5]

Conventional coconut oil processors use hexane as a solvent to extract up to 10% more oil than produced with just rotary mills and expellers. They then refine the oil to remove certain free fatty acids to reduce susceptibility to rancidification. Other processes to increase shelf life include using copra with a moisture content below 6%, keeping the moisture content of the oil below 0.2%, heating the oil to 130–150 °C (266–302 °F) and adding salt or citric acid.[6]

Virgin coconut oil (VCO) can be produced from fresh coconut milk, meat, or residue. Producing it from the fresh meat involves either wet-milling or drying the residue, and using a screw press to extract the oil. VCO can also be extracted from fresh meat by grating and drying it to a moisture content of 10–12%, then using a manual press to extract the oil. Producing it from coconut milk involves grating the coconut and mixing it with water, then squeezing out the oil. The milk can also be fermented for 36–48 hours, the oil removed, and the cream heated to remove any remaining oil. A third option involves using a centrifuge to separate the oil from the other liquids. Coconut oil can also be extracted from the dry residue left over from the production of coconut milk.[6]

A thousand mature coconuts weighing approximately 1,440 kilograms (3,170 lb)[clarification needed] yield around 170 kilograms (370 lb) of copra from which around 70 litres (15 imp gal) of coconut oil can be extracted.[7]
Refined oil

Refined, bleached, and deodorized (RBD) oil is usually made from copra, dried coconut kernel, which is pressed in a heated hydraulic press to extract the oil. This yields practically all the oil present, amounting to more than 60% of the dry weight of the coconut. This crude coconut oil is not suitable for consumption because it contains contaminants and must be refined with further heating and filtering.[8]

Another method for extraction of coconut oil involves the enzymatic action of alpha-amylase, polygalacturonases, and proteases on diluted coconut paste.[9]

Unlike virgin coconut oil, refined coconut oil has no coconut taste or aroma. RBD oil is used for home cooking, commercial food processing, and cosmetic, industrial, and pharmaceutical purposes.
Hydrogenation

RBD coconut oil can be processed further into partially or fully hydrogenated oil to increase its melting point. Since virgin and RBD coconut oils melt at 24 °C (76 °F), foods containing coconut oil tend to melt in warm climates. A higher melting point is desirable in these warm climates, so the oil is hydrogenated. The melting point of hydrogenated coconut oil is 36–40 °C (97–104 °F).

In the process of hydrogenation, unsaturated fats (monounsaturated and polyunsaturated fatty acids) are combined with hydrogen in a catalytic process to make them more saturated. Coconut oil contains only 6% monounsaturated and 2% polyunsaturated fatty acids. In the partial hydrogenation process, some of these are transformed into trans fatty acids.[10]
Fractionation

Fractionated coconut oil provides fractions of the whole oil so that its different fatty acids can be separated for specific uses. Lauric acid, a 12-carbon chain fatty acid, is often removed because of its high value for industrial and medical purposes.[11] The fractionation of coconut oil can also be used to isolate caprylic acid and capric acid, which are medium-chain triglycerides, as these are used for medical applications, special diets and cosmetics, sometimes also being used as a carrier oil for fragrances.[12]
Figures

The United States Department of Agriculture has published estimated production figures for coconut oil as follows; tabulated years are from October 1 through September 30:[13]
World coconut oil production (million tonnes)[13] Year     2005–06     2006–07     2007–08     2008–09     2009–10     2010–11     2011–12     2012–13     2013–14     2014–15     2015–16
Total Supply     5.84     5.47     5.85     5.62     6.66     6.11     6.01     6.13     5.55     5.46     5.40

Coconut oil makes up around 2.5% of world vegetable oil production.
Standards

The World Health Organization's Codex Alimentarius guidelines on food, food production, and food safety, published by the Food and Agriculture Organization, includes standards for commercial partners who produce coconut oil for human consumption.[14]

The Asian and Pacific Coconut Community (APCC), whose 18 members produce about 90 per cent of the coconut sold commercially,[15] has published its standards for virgin coconut oil (VCO), defining virgin coconut oil as obtained from fresh, mature coconut kernels through means that do not "lead to alteration of the oil.

nelpettai mahar near madurai

  Send Message


QR code

vairam oil stores in madurai Map

Map View

Related ads

INFOZUB Innovative Digital Services

INFOZUB Innovative Digital Services The Journey of INFOZUB The founding story of INFOZUB dates back to a time when Logesh was in first year of engineering and what started as a Technology Blog evolved to be a Digital Marketing Platform by the end of… Madurai

TAMIL BULK SMS SERVICES IN MADURAI

8110014054 TAMIL BULK SMS SERVICES MADURAI tamil bulk sms  36 languages sms promotional sms services transactional sms services voice based sms  Tirupparankunram Rd, Pasumalai, Madurai, Tamil Nadu Madurai

Physics tuition in Madurai

physics tuition in Madurai  Madurai

sundar karate class

sundar karate classes  The circular also says that training in non-contact sports will be imparted, with experts from neighbouring police stations or locally available resource persons being hired for this exercise. “Though ensuring safety of girls… Madurai

FORTUNE ACADEMY IN MADURAI

9003336658 Coaching is a form of development in which a person called a coach supports a learner or client in achieving a specific personal or professional goal by providing training, advice and guidance Mission The mission of the Fortune Academy is to… Madurai

BULK SMS IN MADURAI 7305777703

MADURAI BULK SMS Madurai Bulk SMS is the Leading Bulk SMS Service Provider in Madurai offering Bulk SMS Services in madurai. Also give support to agencies to promote Bulk SMS Service in Madurai.  PROMOTIONAL SMS We do Promotional Bulk SMS in madurai for… Madurai

call acting driver in madurai

call acting drivers in madurai  A chauffeur is a person employed to drive a passenger motor vehicle, especially a luxury vehicle such as a large sedan or limousine. A woman employed to drive a passenger motor vehicle is a chauffeuse.Top 10 Ways to Become… Madurai

Alpha Beta neet coaching centre

9551682488 alpha beta neet coaching centre in Madurai bye pass  Madurai

The Madurai Hangers And Interior Decorators

The Madurai Hangers And Interior Decorators     We immensely invite you to our new service for Dream home very newly started in Madurai. We provide you with a perfect and comfortably designed kitchen which includes kitchen interiors, ceiling, paintings,… Madurai

SBP - SASI BEAUTY PARLOUR IN MADURAI

9787328232 SBP Sasi beauty parlour in Madurai Facial  hair wash face bleach face massage treading eye brow leace lipsticks hair drying head massage all beautician works Madurai

T.M.SUNDAR COACHING CENTER

T.M.SUNDAR COACHING CENTER Our Teachers: Tuition Centre only Qualified, Experienced and DBS(CRB) checked teachers plan and teach our students' lessons. We strongly believe in the value of qualified, experienced and professional teachers, because as… Madurai

Dharsan studio தர்ஷன் ஸ்டூடியோ

dharsan studio    தர்ஷன் ஸ்டூடியோ photos &video coverage video editing album designing couple songs Id cards Plasma T.V. GRANE  Performance metrics              The quality of a digital image is a composite of various factors, many of which are… Madurai

MINI STUDIO MADURAI

Excellant  service provided here at most competative price in the market  _qszQvFLCyA Madurai

sri Vinayaga gold loan in moondrumaavadi

9500916682 bank loan jewels take or re-loan or jewellery sales contact me very lowest price to buy a jewellery to contact me today market rate / price for per gram 300/- for discount to buy in our Vinayaga gold loan Madurai

muthu karuppu appalam manufacturing

muthu karuppu appalam manufacturing Madurai

Quick Hindi class in Madurai

quick Hindi  central government certification Hindi certificate course diploma in Hindi spoken Hindi written hindhi Madurai

Ponni Marachekku Ennai in Madurai பொன்னி மரச்செக்கு எண்ணெய்

Ponni Marachekku Ennai  பொன்னி மரச்செக்கு எண்ணெய் இயற்கை நல்லெண்ணெய்    முதல் தரமான எள்ளும், சுத்தமான பனங்கருப்பட்டியும் கலந்து ஆடப்படும் நல்லெண்ணையில் எலும்பும் , நரம்பும் முறுக்கேறும். உடலை குளிர்ச்சியூட்டும். இது எண்ணெய்கள் அரசி.                    … Madurai

GALAXY TUITION CENTER IN TVS NAGAR

GALAXY TUITION CENTER IN TVS NAGAR School Tuitions for All Subjects, Banking Tuitions, MBA & BBA Coaching, Aptitude Training, SSB & NDA Coaching, SSC Entrance Exam Coaching, RRB Entrance Exam Coaching, Online Tutoring for Schools & Colleges, IB Maths… Madurai

GoodWill Tuition Centre in Madurai

Good will coaching centre  CBSE ICSE SAMACHIR state board metric accountancy commerce  business mathematics hr and finance economics 11th std and 12th std will taken  Madurai

ASK tuition centre in Madurai

Ask tuition centre 6th to 12 all students can joint  Madurai

Radhas mess in Madurai

7448836030 Radhaas veg and non-veg restaurant it's available items morning  itlydosabooripongalpaniyaaram Vadaiafternoon parotaricelemon ricetomato riceveg ricechicken biryanimutton biryanibeef biryanifish biryanidinneritlydosachapattischicken… Madurai

YOUNG MINDS ACADEMY IN MADURAI

9444588102 YOUNG MINDS ACADEMY IN MADURAI TVS NAGAR UCMAS (India) Pvt. Ltd., was established in the year 1999 in the month of September. With its National corporate office located at Anna Nagar, Chennai-600 040, UCMAS started its Indian operations.… Madurai

SRIMATHI SAMBRANI CUPS 12 (Pack of 12)

Brand : Srimathi  Shape : Cups  Packaging Details : 12 Cups Packed 1 Fancy Box, 12 Fancy Box 1 Display Box Package  Dimension : 18.4 X 13.9 X 11.4 (cm) Madurai

STC Siva Tuition Center in madurai

 Siva Tuition Center in thirunagar Specification 1.neet coaching 2.tuition centre in all subjects 3.music classes 4.Hindi classes 5. Drawing classes And all subject related activities can doSpecification 1.neet coaching 2.tuition centre in all subjects… Madurai

shohbukai goju Ryu sports karate school

karate school shohbukai goji ju ryu sports karate schools  Thirunagar doju Madurai

vetri karangal tuition centre

vetri karangal tuition centre all class students has tuition conducted +1 +2 10th maths 6to 9 th std regular classes Neet also home tuition also conducted  Madurai

PLUM INTERIOR DESIGNING IN MADURAI

PLUM INTERIOR DESIGNING IN MADURAI Home»Products & Services»Visiting Cards VISITING CARDS We provide visiting cards that are widely used for personifying ones identity. Our visiting cards are unique in design and represent the perfect style according to… Madurai

mubarag tuition center

mubarag tuition center alfalah educational center islamic center Madurai

10 +2 tuition center in madurai

home  tuition center in madurai one of the most professional coaching centres for medical and engineering entrance exams in India. It has annual student base of more than 80,000 students approximately. There are more than 100 study centres across India.… Madurai

usha tuition center

EDUCATION is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character – that is the goal of true education. Class 8-10 ( Maths,Science, Computer) Class 11 (SCIENCE) MATHS,PHYSICS,CHEMISTRY Class 11 & 12 (COMMERCE) ACCOUNTANCY… Madurai

Reach Academy NEET/JEE Training Institute

Reach Academy NEET/JEE Training Institute,Madurai  Competitive entrance examinations play a major role in students getting into the most prestigious institutions today. The growing importance of these entrance exams suggests the need for students to… Madurai

King Sports wears

king sports wear in Madurai  Madurai

Sonal Beauty Care & Yoga center in madurai

Sonal Beauty Care & Yoga center in madurai best beautision  Phone: 094873 39529 Madurai

paramathai tuition center

paramathai tuition center பரமதை டியுசன் செண்டர் 4/315, தங்கக்கனி இல்லம், அரவிந்தர் நகர் முதல் தெரு, காலனி,(வட்டாச்சியர் அலுவலகம் அருகில்) தனக்கன்குளம், மதுரை-625006 2017ம் கல்வியாண்டில் நாண்குபேர் கணக்குப்பதிவியலில் 200க்கு 200 வாங்க வைத்த கல்வி… Madurai

kamaraj studio

8122430255 kamaraj studio The size and conveniences also depends upon the type of the Studio. Freelance designers engaged in Product design often have a small set up of their own and the smallest being within their apartment or bedroom. The ambiance of… Madurai

bulk sms services near goripalayam-7305777703

MADURAI BULK SMS Madurai Bulk SMS is the Leading Bulk SMS Service Provider in Madurai offering Bulk SMS Services in madurai. Also give support to agencies to promote Bulk SMS Service in Madurai. PROMOTIONAL SMS We do Promotional Bulk SMS in madurai for… Madurai

ஸ்ரீ கோல்டு மதுரை

ஸ்ரீ கோல்டு மதுரை உங்கள் தங்கத்தை இன்றைய மார்கெட் விலையில் விற்பனை செய்ய வேண்டுமா?  அடகு நகையை மீட்டு அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டுமா? Madurai

success starts home tuition in madurai

success starts home tuition in madurai MATHS Formulas Algebra Formulas Associative Property Binomial Distribution Formula Arctan Formula Binomial Probability Formula Binary to Decimal Formula Basic Math Formulas Cofunction Formulas Madurai

Tamil Kanithan Coaching Center in Madurai

Tamil Kanithan Coaching Center in Madurai Coaching for : TNPSC SSC TRB POLICE TET TUITION CLASSES FOR ALL STANDARDS contact - 8300000196 , 8940311311 SajGswLriR8 Madurai

Professional Food Ball Coaching centre in Madurai

professional food ball coaching centre in Madurai  ACME FOOD BALL ACADEMIY Good coaching to deliver more cups win our team members Madurai

MURUGAN WELDING SERVICE IN MADURAI

9597989140 all kinds of welding service can do  Madurai

HOME NET SOLUTION

home net solution in Madurai  Madurai

Nature's Bliss

Nature's Bliss -  Enhance your beauty Naturally Nature's Bliss is a blooming start up by group of energetic young people. Our focus is to spread our love for nature by manufacturing and distributing purely Natural products that is 100% chemical free and… Madurai

Raavis Murukku Manufacturing

Raavis Murukku Manufacturing Collection of Easy Murukku Varieties, I’ve compiled a list of 20 murukku / chakli recipes made from besan / rice flour / maida / wheat / rava / millet flour. All are easy to prepare if you keep the ingredients ready. These… Madurai

MEENAMBIGAI TUITION CENTRE

9003995067 meenambigai tuition centre  10 +1 +2 mathematics  economics commerce  accountancy physics chemistry biology  Madurai

brainy blooms school

Since this is a primary school for girls and boys. The school will start with grades 0, 1 and 2 ,3. During the academic year 2015-2016 the school expands to cover also grades 4-5 (2016 - 2017). All students study hindi language and the goal is to educate… Madurai

ஸ்ரீ கோல்டு மதுரை

Today used gold rate 999----------------3100 916----------------2800 22ct---------------2500 Madurai

Курсы SSAT, ISEE, SAT, ACT преподаватель, репетитор из США

Преподаватель американского университета, репетитор английского языка, проводит индивидуальные курсы подготовки к тестам / экзаменам SSAT, ISEE, SAT, ACT в Москве 8-926-206-3689. Ваша задача - деловой английский? Через короткое время вы сможете выучить… Andhra Pradesh

ADHI Tuition Center

8th 9th all subjects 10th maths, science and all subjects 11th and 12 th maths chemistry physics business maths available for home tuition p.suresh kumar m.sc.,med.,mphil 9751737021, 8124036729 Madurai

Blossom school of music and arts classs

956681821 keyboard class  drums vocal Bharatham violin drawing chess spoken English hand writing yoga Madurai

SHALOM TUITION CENTER

SHALOM TUITION CENTER 10 +1 +2 CBSC ICSE STATE BOARD SAMACHIR MUSIC CLASSES DANCE CLASSES BIBLE TEST ALSO CONDUCT BIBLE AVAILABLE HERE JESUS ( CD ) AVAILABLE CONTACT - 9994702426 , 9788214271 Madurai

sri gold in madurai

sri gold in madurai used old gold buying உங்கள் தங்கத்தை இன்றைய மார்கெட் விலையில் விற்பனை செய்ய வேண்டுமா? உங்கள் அடகு நகையை மீட்டு அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டுமா? call : 8270705030 Madurai

Kalam Engineering Tuition Center

99403 89791  It specialises and is well-known for training students as well as working professionals in accounting, web designing, programming languages, hardware and networking. It is run and managed by a seasoned professionals who leads a team of… Madurai

sri krishna ram catering in madurai

sri krishna ram catering in madurai 9003356773 ,9655529295   Online food ordering Airline meal Aircraft ground handling Food trucks Gastronorm sizes Madurai

GREATE "CA" ACADEMY IN MADURAI 9831287767

GREATE "CA" ACADEMY IN MADURAI 9831287767 We see a world where everything is instrumented and analytics are everywhere, solving specific business challenges. Advanced Analytics from CA helps solve these challenges by helping you: Deliver a five-star… Madurai

Ramana Coaching Center in madurai

 எங்கள் நிறுவனம் 2006ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு இன்று வரை சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு சான்றாக எங்கள் நிறுவனத்தின் இதுவரை 1500 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பல போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றிபெற்று அரசாங்க அலுவலர்களாக, ஆசிரியர்களாக, வங்கி… Madurai

VEL tuition center in madurai k.pudure

VEL tuition center in madurai k.pudure We are very happy to provide such services as given below: 1. Academic coaching(tuition class) for the students from the class of 3rd standard to 12 th standard. 2. Coaching classes for TET (Teacher's… Madurai

forensic science college in madurai

Are you interested in human anatomy and forensics studies? Then a career in forensic science is best for you. Forensic science is a subject that fascinates most of us. It is the major study of science and criminal justice. Forensic Science is essentially… Madurai

Arjun Academy in Madurai (NEET Coaching)

Arjun academy in bye pass road  NEET IIT J2EE AIPMT NTSE Madurai

pm tuition centre in Madurai

Pm tuition centre in Madurai Specification 1.neet coaching 2.tuition centre in all subjects 3.music classes 4.Hindi classes 5. Drawing classes And all subject related activities can do Madurai

SBSC Sri Balan School Of Commerce coaching institute

SBSC Sri Balan School Of Commerce coaching institute  Madurai

BUILK SMS SERVICE IN MADURAI

730577703 bulk sms bulk sms service sms gateway sms marketing sms service bulk sms service provider sms api how to send bulk sms bulk sms gateway sms service provider bulk sms provider bulk sms sender send sms online sms service sms blast text marketer… Madurai

MUKIL AV STUDIO | GREEN MAT STUDIO | AUDIO VIDEO EDITING | RECORDING

4AuBJbkYaxo Brand new high-quality Digital Animation Media Studio with Green Mat, recording, editing and other facilities. Madurai

best acting driver in madurai

Best acting driver in Madurai we offer brilliant services to unique visitors foreigners who comes to Madurai click the link to know more  Madurai

MADURA GOLD FINANCE

MADURA GOLD FINANCE அடகு மற்றும் ஏல நகையை மீட்டு நல்ல விலைக்கு விற்க. செய்கூலி, சேதாரம் இல்லாமல் குறைந்த விலையில் நகைகள் வாங்க. வங்கியில் இருக்கும் நகைகளை மீட்டு மறு அடகு வைக்க (அல்லது) நல்ல விலைக்கு அனுகவும். மிக குறைந்த விலையில் செய்கூலி, சேதாரமின்றி… Madurai

WOW SKILLS Training Institute

WOW SKILLS Training Institute Madurai

KIPDBN EDUCATION CENTER

 About UsPupilsContact Details The Kip Mc Grath Centre in Durban North was established in 1997. The current owners, Cornel Schutte and Janet Cowley took over the reigns in October 2000. The Centre manager, Cary Hollins-Bott, joined the team in 2003. Our… Odisha

UDHAYAM TUITION CENTER IN MADURAI

UDHAYAM TUITION CENTER IN MADURAI CLASSES FOR 1 TO +2 (ALL SUBJECTS & ALL SYLLABUS) HAND WRITTING physics  chemistry  maths  accountancy  commerce  ADMISSION OPEN classess taken for ICSE CBSC STATEBOARD SAMACHIR HOME TUITION ALSO AVAILABLE… Madurai

Handloom Textiles in Madurai

Excellant cloths orginal hand loomed Export quality Madurai

style and beauty herbal cosmetics & parlour

Style and beauty herbal cosmetics & parlour products Range :  HIMALAYA VLCC FAIRBEAT ROOTS OXYGLOW JVEES BIOTIQUE LAKME VEGA ALL BRAND IN ONE SHOW ROOM PARLOUR SERVICES  : Hair care Face care Skin care Body care Beauty care Tamil Nadu

S Academy

Excellent  way to learn Madurai

OASIS STUDY CENTRE IN MADURAI

OASIS STUDY CENTRE  மருத்துவம்(NEET) , பொறியியல்(IIT, JEE ) படிப்பிற்கான நுழைவு தேர்வு பயிற்சி (+1,+2) மாணவர்களுக்கு பயிற்சி பெற்ற சிறந்த ஆசிரியர்களால் நடத்தப்படுகிறது. XI, XII வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து பாடத்திட்ட மாணவர்களுக்கும் (ICSC, CBSC, State… Madurai

paramathai tuition centre in Madurai

paramathai tuition centre  paramathai tuition center பரமதை டியுசன் செண்டர் 4/315, தங்கக்கனி இல்லம், அரவிந்தர் நகர் முதல் தெரு, காலனி,(வட்டாச்சியர் அலுவலகம் அருகில்) தனக்கன்குளம், மதுரை-625006 2017ம் கல்வியாண்டில் நாண்குபேர் கணக்குப்பதிவியலில் 200க்கு 200… Madurai

Ganesh Raja tuition centre

9786689240 tuition centre in Madurai take all classes  Madurai

Muthu Meena training institute in Madurai

MUTHU MEENA TRAINING INSTITUTE IN MADURAI type writing spoken English class spoken Hindi drawing classes tailoring embroidery design classes  Madurai

Inspire Learning

Inspire Learning NEET / IIT - JEE / FOUNDATION Inspire Learning Classroom is a pioneer in Kerala offering Integrated Residential Programme for students who prepare for IIT-JEE, Medical entrance and various National level competitive examinations. It… Madurai

MADURAI MEENAKSHI DIGITAL STUDIO

7667731289 audio and video camera studios party function assembly pricing record maintenance Madurai

budget acting driver in madurai

Budget acting driver in Madurai  Madurai

AHARA OLI COACHING CENTRE

AHARA OLI COACHING CENTRE Director: Dr. Dhanabalan M.com., M.B.A., M.Phil., Ph.D.,  Office: S3, 2ND FLOOR, EDGA BUILDING, KALAVASAL, MADURAI.  0452-4220468,   aharaoli@gmail.com Madurai

mary tuition center

kids tuition center only for kids  pre kg to 5th std Madurai

saravanan tuition center in madurai

saravanan tuition center in madurai • The registered and Largest Home tuition and tuition at centre • Services throughout Madurai • All classes, subjects, schools, colleges and universities • Free study material • Entrance preparation for all schools,… Madurai

GREEN APPLE AVIATION ACADEMY

green apple aviation academy  Madurai

SUPREME TUITION CENTER

SUPREME TUITION CENTER Here is a list of all of the maths skills students learn in class XII! These skills are organised into categories, and you can move your mouse over any skill name to preview the skill. To start practising, just click on any link.… Madurai

sri balaji catering services 9003356773

9003356773  இதில் நீங்கள் அறிமுகம் செய்து கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்டர்களுக்கும் இலாபத்திலிருந்து 10% கமிஷனாக தரப்படும். விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்கள் பெயர், முகவரி, புகைப்படம், அலைபேசி எண், கல்லூரியின் பெயர்  Madurai

A+ tuition center

9716451127 202,, Sandhaana Maadha Kovil Street, K Pudhur, Near K Pudhur Bus Stand, Madurai, Tamil Nadu 625007 Madurai

STC - SACHIN TUITION CENTER

We are an institute which imparts its knowledge with students from standard 6 to 12 for Science & Maths streams and B.com. Our teaching methodology involves practical life examples, analogies & interactive sessions. We provide Study Material, Worksheets,… Madurai

sri gold in madurai

sri gold in madurai used old gold buying உங்கள் தங்கத்தை இன்றைய மார்கெட் விலையில் விற்பனை செய்ய வேண்டுமா?   உங்கள் அடகு நகையை மீட்டு அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டுமா?  call : 8270705030  Madurai

MAHATHMA INSTITUTE OF SPOKEN ENGLISH

MAHATHMA INSTITUTE OF SPOKEN ENGLISH Madurai

Stats

40544 views

733 ads

1270 users

Recently searched

Subscribe