PANINDIAMART.COM
Princy Civil Academy (The Govt. Approved Educational Institute) Promoted by NDA PRINCY CIVIL ACADEMY is a list of of some of the Best Civil Coaching Centers in Madurai. You can select among the best Civil Coaching center in Madurai for your needs after you have enquired from local students who have taken guidance from such Coaching Institutes in Madurai. We hope the listed Civil academies in Madurai will help and guide you to find the best Civil academy in Madurai. அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்கலைக் கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. மேலும் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறையில் பணிபுரிந்த இன்ஜினியர்களைக் கொண்டு துறை சார்ந்த வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு பாடத்தின் முடிவிலும் GRAND TEST மாதிரித் தேர்வுகள் நடத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஐந்து பாடத்தின் முடிவிலும் தேர்வுகள் நடத்தப்படுகிறது. முழு SYLLABUS -ன் முடிவில் MEGA TEST நடத்தப்படுகிறது. வகுப்புகள் நடைபெறுகிற பொழுது இடை இடையே மாணவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது. உடனே அட்மிஷன் பெற்று நீங்களும் அரசுத்துறையில் உதவி இங்ஜினியர்களாக பணியில் அமர வாழ்த்துகிறோம். www.princycivilacademy.com 8610820428 , 7639850156

Stats

89704 views

1238 ads

5321 users

Recently searched

Subscribe